Sunday, December 25, 2005

زن داداشم
3 سال پیش یک جمعه همه داداشا جمع شده بودیم خونه بابا مون من با این که نامزد داشتم ولی خیلی تو کف یکی از زن داداشم بودم اون روز من توی اتاق نشسته بودم که زن داداشم با داداشم و بچه هاش اومدن من درو بسته بودم چون داشتم پای کامپیوتر فیلم سوپر نگاه میکردم یک دفعه در زده شد در رو باز کردم دیدم زن داداشمه میخواد شلوارشو در بیاره دامن بپوشه من هم گفتم بیاین تو زن داداش من میرم نه گذاشت و نه برداشت گفت نه نمیخواد بری بیرون اون در اون ور که بسته هست نه ؟ من هم گفتم اره باز من به ذهنم رسید که شاید بخواد دامنشو بپوشه بعد شلوارشو در بیاره سریع پاشدم رفتم بیرون گفتم در رو هم میبندم گفت نه ولی من به زور بستم تا اگه شلوار شو در اورد من بتونم یواشکی ببینم در رو بستم و از سوراخ کلید داشتم توی اتاق رو نگاه می کردم دیدم که شلوارشو در اورد بعد یک دستی به کون و کسش کشید و بعد هم شرتشو در اورد وای داشتم از شق درد میمردم عجب کون گوشتی و سفیدی شرتشو در اورد و دستشو کرد تو دهنش و کرد تو کسش نمیدونم چرا این کارا رو میکرد شاید فهمیده بود که من دارم نگاهش میکنم با خودم گفتم باداباد میرم تو اتاق یکهویی اگر چیزی گفت که معذرت میخوام میام بیرون اگر هم چیزی نگفت که هیچی میشینم به کسو کون خوشگلش نگاه میکنم خر شدم و در رو باز کردم اول یک جیغ کوچولو زد وقتی دید من هستم گفت تویی علی بیا تو من رفتم تو با اون کیر راست شدم نشستم روی تخت و به کون و کس اون داشتم نگاه میکردم و کیرم هم از روی شلوار می مالوندم برگشت گفت ولش کن خفش کردی گردن گرفتن تو کشتی فوله من خندیدم گفتم والا اگه شما جای من بودین گردن که هیچی دستو پاشم میشکستین گفت پس واستا دامنشو پاش کرد و اومد جلو دستشو گذاشت رو کیرمو گفت عجب کلفته خوب حال میده منم میخوام دست کرد تو شرتمو درش اوردو بدون هیچ کاری و عملی تف زد کرد تو کونش گفت میخوام تو خیلی حال کنی کار دیگه هم نمی کنم چون وقت نیست کلی با هم حال کردیم تا ابم اومد سریع برگشت و کیرمو کرد تو دهنشو خوردش ابم ریخت تو دهنش فکر کردم مثل زنای دیگه میره تف میکنه بعد شروع کرد به حرف زدن بهش گفتم ابم کو؟ گفت خوشمزه بود خوردمش از اون به بعد هر وقت مو قعیت میشه من و اون با هم حال میکنی

با عرض سلام این ماجرا دومین ماجرایی است که برای من اتفاق افتاد و من برای شما تعریف میکنم . همونطور که گفتم من نامزد دارم ولی همش تو کف زن ها هستم خیلی هم شهوتی هستم این دفعه هم با یک زن داداش دیگم کاری کردم و الان که دارم این ماجرا رو مینویسم دنبال جور کردن کاری با سومین زن داداشم هستم البته بگم دختر یا زن یا کلا جنس مونث وقتی شهوتی هست نمیدونم چرا با من حال میکنه البته اگر رابطه سلام علیک داشته باشیم من کلا تو دل برو هستم البته مونث ها میگن . چند وقت بود که یک داداشم داشت خونشو میساخت که اومده بودن خونه ما من یک ماه اول دنبال زن داداشم نبودم که یک روز من خونه نبودم داداشم هم سر ساختمون بود مامان بابام هم رفته بودن سوریه من ساعت 7.5 صبح رفتم بیرون از خونه و حول وحوش ساعت 11.15 اومدم خونه در پایین رو که باز کردم دیدم کفشا نیست ولی داره صدای تلوزیون میاد یواش رفتم در بالا رو باز کردم رفتم تو دیدم کسی تو هال نیست ولی یه حوله حموم توی هال روی مبل راحتی افتاده رفتم جلو دیدم مال زن داداشمه یک هویی از تو اتاق صدا گمبی اومد رفتم یواش طرف اتاق به در اتاق که رسیدم دیدم زن داداشم لخت وایستاده جلوی اینه داره بدنشو کرم میزنه حواسش نمیدمنم اصلا کجا بود چون دست من خورد به در صدا کرد وقتی مطمئن شدم حواسش نیست رفتم توی اتاق همین طور جوری رفتم جلو که از توی اینه منو نبینه به یکمتری که رسیدم دیدم که داره میخنده فهمیدم که میدونه من اونجام برنگشت و گفت منو خوب دیدی که حالا ایستادی اینجا چی کار؟ من با کلی سرخی و خجالت گفتم سلام من هیچی دارم نگاه میکنم نمیدونم چرا اومدم تو برگشت وای عجب سینه های قشنگی داشت چه کس تمیزی من که خیره شدم به سینه هاش هواسم پرت شد که دیدم سینه هاشو گرفت تو دستش گفت این قدر نگاه نکن اگر میخوای بخور منم از خدا خواسته پریدم شروع کردم به خوردن اونقدر خوردم که دیگه داشت فکم درد میگرفت همین طور که سینه هاشو میخوردم دستمو بردم طرف کسش دستمو گرفت گفت ببین برادرشوهر گلم من الان دارم با تو حال میکنم ولی از این به بعد فقط وقتی که من میگم ما با هم حال میکنیم من هم قبول کردم دستمو ول کرد من هم انگشت اشارمو کردم تو کسش وای عجب کس تمیزی داشت داغ بود و کمی خیس حسابی یک نمیم ساعتی خوردمشو مالوندمش بعد منو از جام بلند کرد خودش نشست و کیر منو در اورد دقیقا مثل اون یکی زن داداشم گفت که عجب کیر کلفتی حال میده برای پاره کردن من . من هم گفتم پس بلند شو بلند شد و گفت هر کاری میخوای با من بکن گفتم تو کونت مشکل نداره گفت نه من خیلی هم دوست دارم ولی یک مشکلی هست گفتم چیه گفت کیر تو بیش از حد کلفته میخواستم بگم اون یکی جاریت که کردم تو کونش خیلی هم حال کرد تو هم همون طور هستی مطمئن باش ولی نگفتمو سر کیرم یک تف غلیظ زدمو کردم تو کونش اول جیغ بلندی زد بعد کم کم به حال اومد بعد از ده پانزده دقیقه کیرمو کشیدم بیرون و یک دستی کشیدم بهشو کردم تو کسش کم کم ابم اومد کیرمو در اوردم کردم لای سینه هاش ریختم اونجا بعد هم ده دقیقه روی هم افتاده بودیمو اون بلند شدو رفت دوباره توی حموم و من هم رفتم پای درسم از اون به بعد هروقت موقعیتی پیش میومد خودش میگفت و ما با هم حال میکردیم . منتظر ماجرای بعدی من باشید .

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

migam in zan dadashat lashi hastan ya u kheylidakhele alame takhayoli ... pash o boro ye fekre be hale dadashat kon ba in zanaye lashishoon ya ye fekribe hale kos o ooone khodet kon .

5:09 PM

 
Anonymous Anonymous said...

migam in zan dadashat lashi hastan ya u kheylidakhele alame takhayoli ... pash o boro ye fekre be hale dadashat kon ba in zanaye lashishoon ya ye fekribe hale kos o ooone khodet kon .

5:09 PM

 
Blogger Roxana said...

متاسفانه صاحب این بلاگ یعنی دادا صاحب توسط جمهوری اسلامی اعدام شد روحش شاد

10:01 PM

 
Anonymous Anonymous said...

اعدام نشد ، به گا رفت ، هم این دنیا گاییده شد هم تو اون دنیا گاییده میشه

4:03 PM

 
Anonymous Anonymous said...

فکر کنم گله ای رفتید با جنده ها ازدواج کردید
نامزد خودتو از کدوم جنده خونه پیدا کردی؟

همش کس شر بود و دروغ

11:53 AM

 
Anonymous Anonymous said...

نويسندش خيلى تو تخيله. در حين جق زدن فکراتو نوشتى خاک بر سرت کنن. خداروشکر که اعدام

5:29 PM

 

Post a Comment

<< Home