Wednesday, January 25, 2006

ماجرای گاییدن دوتا دختر افغانی باحالاول از همه سلام به اقا یسرای گل و دختر خانمای جیگر این سایت با حال داستانی که میخام برا تون تعریف کنم مربوط به خودمه که 8 سال قبل برام رخ داده حدود8 سال قبل وقتی هوای کنکور به سرم زده بود از یه طرف باباهه کلید کرده بود برو یه کا ر جورکن وخرج خودت رو در بیار ماهم که کم آورده بودیم قبول کردیم خلاصه 8 ماه مونده بود تاکنکور فرصت بدی نبود هم فال بود هم تماشا هم خر حمالی از فردای اون روز به توصیه یکی از رفقا رفتیم کاشان یه خونه مجردی جور کردیم ومستقر شدیم وچسبیدیم به کار نقاشی ساختمان . تو یه ساختمان نو ساز مشغول بودیم که ماهان دوستم گفت اون دختر افغانیارو ببین گفتم خوب گفت بازن البته خودم متوجه شده بودمچون الحق خیلی میخاریدن
یه روز از زور خستگی ناهارو خورده نخورده خوابیده بودم که توی خواب وبیداری صدای اوف اوف و درکش درکش روشنیدم به خودم اومدم دنبال صداروگرفتم تادم در زیرزمین یهو یکی از دختر افغانیا رو دیدم که مثلا مواظب من بود ولی حواسش به صحنه داخل زیر زمین بود آروم نزدیک شدم و از عقب در دهنشو گرفتم تاجیغ نزنه خداییش خیلی ترسیده بود منهم برای اینکه آروم باشه خیلی نرم بوسش کردم بعدگفتم چه خبره گفت خواهرم با دوستت اونجان گفتم همینجا باش ومواظب باش کسی نیاد آروم رفتم تو زیر زمین دیدم آقا ماهان ظاهرا کیرش تو کون دختره نمیره با دسته قلم رنگکاری داره اونو گشاد میکنه طفلک دختره هم اون زیر گریه میکنه آروم دست ماهانو گرفتم انگار اونو برق گرفت انگشتمو به نشانه سکوت رو بینی گذاشتم گفتم اونو کشتی صبرکن حداقل اماده بشه آروم بلندش کردم صورتش ازگریه خیس بود بوسیدمش وجدانا خیلی خوشگل بود یه خورده دلداریش دادم ویه نگاه چب به ماهان کردم اروم شروع کردم به بوسیدن آروم آروم خودشو شل کرد منم از لبای قشنگش خوردم لامصب مگه ادم سیر میشه خلاصه لباسامو در آوردم بعد ازسینه هاش خوردم عجب خلقتی بود کوچیک ولی مثل سنگ سفت بودومثل برف سفیددیگه گریه جاشو باناله های شهوتناک عوض کرده بودمنم حشری 69 شدم روش و ازکسش خوردم چه کسی بود گرد.قلمبه .سفیدوبی مو اون هم شروع کرد به ساک زد ن کیرم اونقدر ادامه دادم تاشروع کرد به التماس که بکنمش اشاره ای به ماهان کردم یعنی جوابشو بده ماهان هم روی زمین درازکشیددختره هم که اسمش عادله بود رفت روکیر ماهان نشست منهم از فرصت سوء استفاده کردم رفتم از تو ساکم کرم آوردم ویه قلمبه درکونش مالیدم بعد با انگشتم با سوراخ کونش بازی کردم تاعضلات کونش خوب شل شدبعد کیرمو تو کرم فرو کردم تا خوب چرب بشه اونوقت گذاشتم در کونش سانت به سانت فرو کردم تاخوب جاباز کرد اونوقت شروع کردم به تلمبه زدن چه حالی داشت عادله هم داشت از دو طرف حال میکرد تا اینکه دیدم داره میلرزه فهمیدم ارضا شده ماهان هم آبش اومد وسریع کشید بیرون حالا من بودم و کون عادله هرچی میزدم مگه میومد بعداز 5 دقیق تقلا آب منم اومدو همشو ریختم تو کون عادله...
خلاصه راضی وخوشحال اومدیم بیرون ولی انگار یه نفر ناراضی بود اونم عاقله خواهر عادله بود که این همه سکس رو دیده بود تازه من اول کار اونو ترسونده بودم یه کم ناراحت شدم رفتم گفتم ناراحتی من من کرد گفت نه گفتم منکه میدونم توبی نصیب موندی ناراحتی اروم گفت آره گفتم میخام باتو دوست بشم یه کم خودشو جابه جا کرد گفت یعنی میخای منو بکنی گفتم مگه دوستی به کردنه گفت نه گفتم غصه نخور به اونشم میرسیم خلاصه اونا رفتن ومن با ماهان مشغول کارشدیم فردای اون روز ازخونه ماهان زنگ زدن مادر ماهان مریضه اونم ازیه طرف نگران کار بود ازیه طرف نگران مادرش خلاصه گفتم کارا سه روز دیگه تموم میشه که منم از پسش برمیام اونم خوشحال شد وساکش روبست ورفت ومنو بایه خونه مجردی خالی ویه دوست دختر افغانی خوشگل تنها گذاشت
خلاصه رفتم کار سه روزه را یه روزه انجام دادم از طرفی هوای کوچه رو داشتم که اگه اومد یه ندا بش بدم ولی نیومد دم غروب زنگ زدم به صاحبکار که بیاد خونه رو تحویل بگیره بعد رفتم رو پشت بام یه دید تو حیاط عاقله انداختم دیدم بایه تاپ ابی نشسته لب حوض داره ظرف میشوره یه سنگ کوچولو انداختم توحیاط خیلی تیز بود سریع گرفت بالا رو نگاه کرد بعد عین فشنگ اومد بالا جریانو براش گفتم وشماره تلفن وآدرس خونه رودادم ورفتم پایین ده دقیقه بعد صاحبکار اومد تسویه حساب کرد ومن رفتم خونه ساعت 7 زنگ زد گفت تو باجه سر کوچه وایسادم گفتم منتظرم اومد درخونه سریع درو باز کردم اومد تو نشست روی صندلی منم یه صندلی آوردم نشستم کنارش گفتم شب خانواده نگران نشن گفت نه بابام که توی جنگ داخلی از بین رفته مادرم هم فلجه کاری به کار ما نداره یه دادش بزرگ دارم که بار از اونور ممرز میاره ومیبره هرسفرشم یه هفته طول میکشه عادله هم میدونه کجام شایدم خودش اومد گفتم از اون روز راضی بود گفت آره خیلی حال کرده ولی بهمن حسودی میکنه چند بارم بامن دعوا کرده میگه من حال دادم باتو رفیق شده گفتم عیب نداره تا ماهان بیاددوهفته طول میکشه اون همبیاد اگه اجازه بدی بااون هم دوست میشم ..خلاصه یکساعتی من باب آشنایی باهم حرف میزدیم دیدم فایده نداره باید یه نفر صحبتو به سکس بکشونه گفتم عزیزم تاحالا باکسی سکس داشتی گفت آره گفتم سالمی گفت نه گفتم چطور گفت توی کوچه ما یه پسره بود که خیلی از افغانیا بیزار بود یه روز از مدرسه میومدم خونه منو کشوند تو خونشون و به من تجاوز کرد ولی از اون موقع سکس نداشتم ولی خیلی دلم میخواست دو باره سکس داشته باشم گفتم مگه میشه گفت عادله زرنگتر از منه باهزار دوز و کلک مال خودش میکنه سامان هم اول مال من بود الان هم که اومدم رفته بود نون بگیره آخه تورا هم مال خودش میدونه اونوقت سامان ناشی رو به من حواله کرده گفتم میخوای فقط مال تو باشم گفت نه ولی منوقال نذار گفتم باشه عزیزم گفت اینجا راحت نیستم اتاق خواب رو نشونش دادم رفت دم در گفت چند لحظه نیا تو گفتم باشه چند دقیقه بعد گفت بیا تو منهم عین فشنگ رفتم تو خدای من چی می دیدم جن بود پری بود نمیدونم ولی هرچی بگم کم گفتم جلوی من یه دختر وایساده ابرو کمون چشم بادومی عسلی چی بگم دیگه چیزی نفهمیدم همونقدر فهمیدم که توی بغلش دارم ازلباش میخورم چه لبایی انگار دوتا پر پرتقال رو همگذاشتن خوشمزه خلاصه آروم رفتم رو گردنش وشروع کردم گردنشو لیسیدن یواش یواش صدای نالش داشت بلند میشد منمدیگه حشری شده بودم آروم دستمو کردم توشرتش کوسش خیس خیس بود یه دست دیگمو گذاشتم روی پستونای خوش حالتش که داشت دیوونم میکرد دیگه دست خودم نبود عین خمیر نون هی ورز میدادم دیگه طاقت نیاوردم رفتم پایین تا اونجا که جا داشت کوسشو تو دهنم کردم چه بهشتی بود اونم ناله هاش شده بود فریاد دیدم ازتوکوسش آب میاد دیگه فرصتو از دست ندادم رئوف کوچیکه روآماده کردمو آروم کردم توش چه کوسی بود انگار لای پاشو پرگار گذاشتن یه دایره خوشگل کشیدن گرد گرد چقدرم تنگ با اینکه اماده بود ولی انگار عضلات کوسش نمی خواست شل بشه عاقله ناله میکرد منم سرعتمو بیشتر کردم دیگه طاقت نیاورد دادزد بیرون بیار مردم گفتم کارم تموم نشده گفت بکن تو کونم گفتم باشه برگشت کونشو دادبالا چه کپلایی داشت سر کیرمو باتف خیس کردم یه تف هم روی سوراخ کونش انداختم و آروم سانت به سانت کردم تو کونش عاقله یه آه کشید کفتم اگه درد داره نکنم(البته تعارف بود) گفت نه داره خوشم میاد منم سرعتمو بیشتر کردم یهو همه بدنم عرق کرد وهمونجا روش خوابیدم یکربع تو همون حال موندیم بعد بلند شدیم دونفری رفتیم حموم البته حمومای کاشان جا داره حموم خونه ما هم یه فضای 3x2.5متری که چهار پنج نفر آدم توش میشه حموم کنن خلاصه بمال بمال یه حال اساسی هم تو حموم کردیم بعد اومدیم بیرون لباسامونو پوشیدیم منم رفتم آشپزخونه دوتا چایی دپش ریختم مشغول خوردن بودیم که در زدن عاقله یکم ترسید گفتم نترس از تو پنجره نگاه کن اگه سرمو خاروندم خودتو قایم کن رفتم درو باز کردم دیدم عادله دم دره اومد تو حیاط گفت عاقله اینجاست گفتم آره گفت حالا دیگه تک میپرید بوسیدمش گفتم عزیزم تک پریدن نداره یه شب مال توام یه شب مال خواهرت بابا اینقدر طمع نکن خندیدو گفت باشه توبرام عزیزی اونروز اگه تو نرسیده بودی الان تو بیمارستان کونمو بخیه می کردن گفتم بریم تو گفت نه مادرم تنهاست یکی باید پیشش باشه فردا میام باشه گفتم باشه گفتم بذار عاقله رو صدا کنم گفت نمیخاد اون امشب مال توئه بوسیدمش خندید منم رفتم تا شبو پیش عاقله عزیزم بگذرونم .. حدود 6سال بهترین ایام زندگیمو با عاقله وعادله گذروندم دانشگاه هم تو کاشان قبول شدم ولی افسوس دوستی یک حادثه وجدایی یک قانون برادران USAافغانستانو از جنگ رها کردند دو سال پیش عزیزانم بار سفر بستند وعازم دیارشان شدند عادله الان یه بچه داره وعاقله نامزد آخرین تماس من یه ماه پیش با عاقله بود زنگ زد وازمن اجازه ازدواج وخداحافظی گرفت از اون موقع دیگه سکس نداشتم

36 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Kheylie Zyba Wa Ba Ehsas Boob,
Shad bashie wa Edameh Bedeh.

Reza Az Alman

4:06 PM

 
Anonymous Anonymous said...

kose nane obneiiii
kose nanat pashm dare shomare 8 dare

1:32 AM

 
Anonymous Anonymous said...

کس ننه دروغگوت . مادر جنده

6:07 PM

 
Anonymous Anonymous said...

fuck your mother
hama medanan kee mother khodatra nez afghan ha kossss kerda hata khanoom haman rahbert resh kallan too ra nez afghan ha kooss kerda
der aeenda cheneen koshesh nakoon

chara hama afghan ha Iran ra terk namekunan ?
bakhater ke koss zeyad ast
hata koss mamant nez baray afghan
sakhta shoda

11:43 AM

 
Blogger sayed amanullah said...

Abji tamame irani hara man gaiudam tamame pasr bache hiy irini ha choni va dukhtar hiy shan kosi ast

10:17 AM

 
Blogger abdulhai said...

خواهر ومادر ترا تمام افغانی هابگاید که راست میگی واگر راست میگی چی خبرداری که چقدر ایرانی هایته به کون کردن کشتن افغانی

12:30 PM

 
Blogger abdulhai said...

خواهر ومادر ترا تمام افغانی هابگاید که راست میگی واگر راست میگی چی خبرداری که چقدر ایرانی هایته به کون کردن کشتن افغانی

12:31 PM

 
Anonymous fdg said...

i fucked so many iranian girls - wow young girls - a girl who study with us in dubai english class - in my car - other one from shiraz - solmas khanoom 23 years iranian girl - yek shaytooni bood - haal mekardam ----- other one somaye 21 years from tehran - i was paying her but wasnt bitch . she was amazing ................ i fucked this iranian girls for so long relation -

12:12 PM

 
Anonymous Anonymous said...

Fuck all Iranian, You mother Fuckerz. U all Gayz how can you fuck afghan gly.

5:11 AM

 
Blogger Roxana said...

متاسفانه صاحب این بلاگ یعنی داداصاحب توسط جمهوری اسلامی اعدام شد روحش شاد

1:04 PM

 
Anonymous Anonymous said...

ای لعنتی الاغ همیش شما ایرانی های از افغانیهای بد میکویید در حالیکه تمام دخترهای ایرانی که چانس دادن باپرای ایشان در ایران نیست به دوبی رفته به عرب کیر کلفت میدهد

3:59 PM

 
Anonymous Anonymous said...

بعضی از افغانیها خیلی بی ظرفیت هستن. بابا طرف داستان نوشته چرا شما قاط میزنید. دختر ایرانی هم اگر میره دوبی هر کاری میکنه به من و شما چه! مال خودشه میخواد استفادش کنه.

2:14 AM

 
Anonymous Anonymous said...

بایدقبول کردکه افغانی ها تازگی ها چند ملیتی شدن چون آمریکایی ها,انگلیسی هاوکلا سربازان ناتو ازانواع مختلف درحال کردنشون هستن و آنهایی که به ایران می یان باید تکمیل این روند و وطیفه رو به دوش بکشن پس تقدیر داره نه تطاهر به ناراحتی

3:28 AM

 
Anonymous Anonymous said...

اگه خاطره آقا بابک از کرجو بخونید که چطوری خاله خودشو تو حموم خونشون گاییده بعد مادرش که به اصطلاح به اونا مشکوک شده بوده اومده و آقا بابک مامان خودشو هم کنار خالش گاییده دیگه می فهمید که ایرانیای با غیرت چه کارا که نمی کنند

رفتن دخترای ایرانی به دبی که تازگی نداره ولی جالب اینه که حتی دخترای ایرانی برای رفتن به حچ تو عربستان هم باید یک مرد همراشون ببرند آخه معلوم نیست که اونجا واسه مال دنیا چه حالی به عربا میدن

حتما شنیدید که امام جمعه مکه تو دعاش گفته خدا جوانان ما را از دست زنان ایرانی نجات بده

وای که چقد تنشون میخاریده که تو مکه هم واسه کس دادن میرن

12:56 PM

 
Anonymous Anonymous said...

لطفآ شماره تیلیفون دختر های ناز افغانی را برام بدین. اسم من ذکی است ایمیل من nudratzaki@yahoo.com or nudratzaki@hotmail.com شماره تیلیفون من 0093700280399

2:00 PM

 
Anonymous Anonymous said...

دختران افغان مسلمان واقعي هستند. اين ايران است كه نام مسلمانها را بد كرده است

10:32 AM

 
Anonymous amin said...

من دختر ایران ار همراه بچه هایش کوس کون کردم

10:24 AM

 
Blogger Masood said...

خواهرته تمام افغانی کوس کونه, کوس مادر دورغ گوی

9:34 PM

 
Anonymous Anonymous said...

shuma nabayad be khatere chand nafari az khuda bi khabar be meliun ha musalmuni 2 kishwar tawhen kuned.

4:08 PM

 
Anonymous Anonymous said...

ای ایرانی های لعنتی ، بیبینید دختران جوان ایرانی دردبی گاییده میشود وبعد پرده میدوزند وپول کمایی میکنند شما ایرانی ها ی خر صرف ازفحشا دیگر کارندارید همه تان خواهرگای ومادرگای هستیند افسوس که صدام رفت وازسرتان کم شد
تمام سایت های فحش درانترنت ازایرانی ها است وایرانی ها درلوس انجلس وکالیفورینیا فاحشه خانه هار ا گنده کرده است
لعنت به احمدی نژاد خرشاروال که به این طور انسانان چیزی نمی گویید

3:30 PM

 
Anonymous Anonymous said...

دختران افغانی حالا در داخل کشور خود هم گاییده می شوند. شب های جمعه اتوبوس های پر از دختر افغان به پایگاه هوایی "بگرام" در شمال کابل که در اختیار سربازان آمریکایی است می روند و صبح روز شنبه با حالتی خراب از تحمل چند بار گاییده شدن توسط نظامیان سیاه پوست آمریکایی به کابل می آیند.
اما از همین پول لباس های شیک لوازم خانه و جواهرات برای خود می خرند.
خلاصه زنان و دختران افغانی دست فاحشه های تایلندی را از پشت بسته اند.
چیزهایی که من شنیدم شرم دارم که اینجا بیان کنم.

9:01 AM

 
Anonymous mahmood said...

افغانیها که از وقتی بچه هستند عروس میشند و باید چندین کیر را بخوابونند و با این سابقه تاریخیشون که روس و عرب وایرانی وآمریکائی و پاکستانی وچینی و.... کوس وکون زنها و دخترهاشون را گایدن چرا ناراحت میشند از یه خاطره سکسی؟حالا کوس دخترهاشون به یک طرف : قسمت بشه یه بچه افغانی بکنی....بدنهاشون انگار 40 درجه دما داره...صد تا کون یه شب بدن بازم با ماهیچه های روده بزرگشون کیر را "گزه " میگیرن...الان یاد یکیشون افتادم وکیرم راست شد.....

1:53 AM

 
Anonymous Anonymous said...

كير تمام ايراني ها تو كوس و كون آواره ترين و بدبخت ترين كشور جهان.اخه افغاني تو رو داري حرفي بزني؟تو مامانتو واسه پناهندكي و يه تيكه نون بايد بدي! روزنامه تايمز از زبان سربازاي امريكايي نوشت:افغاني يعني فلاكت و سكس در هزاره سوم.

5:39 PM

 
Anonymous Anonymous said...

برای بشریت متاسفم که به اینجا رسیده
ایرانی و افغانی همه انسانیم و این شرم آوره دوستان

6:14 PM

 
Anonymous Anonymous said...

دخترهای افغان خیلی از طریق پاکستان قاچاق به کشور های عربی فروخته می شوند و در آنجا مشغول فساد و فحشا میشوند که یک لقمه نونی در بیارند ، عرب ها پول خوبی برای دختر های افغانی میدهند .

5:30 PM

 
Anonymous Anonymous said...

مادر جنده کونی تو به کوس ننت خندیدی لاشی جار کش تو ولد زنا حروم لقمه خارکسه مادر غهوه کسکش تو خودت کون میدی خواهر ومادرت رو هم اشانتیون اونوقت تو میتونی بری کون کنی یه حرفی بزن به گروه خونت بخوره
از طرف بابات

12:57 AM

 
Anonymous Anonymous said...

من خود افغان هستم متاسفانه در کشور ما کلتور بچه بازی زیاد است و همچنین قاچاق دختران و زنان افغان از طریق پاکستان به کشورهای عربی و ازدواج های اجباری دختران در سن پایین ، اما خب تمام اینها از جهل و نادانی مردمان ما است ملتی که بیش از ۳۰ سال درگیر جنگ است همین است ولی خب همه زنهای جهان کس و کون دارند و همه مردان جهان کیر و کون دارند و همه جای جهان فاحشه دارد و فقط مربوط به افغانستان نیست ، هند و پاکستان هم دارد ، ترکیه ، ایران هم دارد ، کشورهای عربی هم دارند ، ژاپن ، کره ، چین ، آلمان ، فرانسه ، ایتالیا ، امریکا همه جای جهان دارد .

3:05 AM

 
Anonymous Anonymous said...

Afghan culture is BACHAH BAZI , fuck all afghan girls , Afghans sell their women.

3:10 AM

 
Blogger alirmusio said...

آخه کیر تو کسه حمموم ننت بره حمموم بماله تنش کیری شه بب تو ای افغانی ام که می گی دخترا ایرون میرن دبی .نه شم وطن پرستید کس کش یه ناتوی ناموستونو تو جا گایید .آبجی رقاصه شاش خالی کارتون خواب .سگ بغل کن.

5:19 PM

 
Blogger alirmusio said...

۲ خط از تهش بگم .کاریت میکنم که رستم با سهرابش کرد افغونییییی

5:24 PM

 
Anonymous Anonymous said...

اخه مادر تو گاییدم ناموسه تو گاییدم تو اندازه کله کیر یه افغانی هم عقل نداری
اون موقع امدی حرف میزنی

2:39 AM

 
Anonymous Anonymous said...

سلام کامی هستم از کرمانشاه کوس از 18 ساله تا 40 ساله دارم با مکان شبی 40 به بالا میگیرم 09183362156

1:14 PM

 
Blogger jabir ahmadi said...

سلام جابر هستم ازكابل ايراني ها دوروغ تو خون شون است چرا شما افغاني ها به خاتر دوروغ اونا اعصاب تونو خراب ميكنيد همه ميدونند كه در روزچند تا دوختر ايراني زير بچه هاي افغاني به خاتر پول ميخابند 0766660111

1:11 AM

 
Blogger nudrat zaki said...

کیرم در کوس و کون زن و مرد ایرانی زن خمینی را بگایم زنن احمدی نژاد را سخت کو کنم. از طرف کیروک ذکی

9:07 AM

 
Anonymous Anonymous said...

کیر توی کس خواهر و مادر هر چی افغانی , مادر جنده های حرام زاده بیش از ٣ میلیون افغانی توی ایران است آن هم بیش از ٣٥ سال قانونی و غیر قانونی , معلوم نیست این دولت مادر قحبه جمهوری اسلامی ایران کی این اشغال های افغانی مادر جنده کسکش که روانه همان طویله خودشان افغانستان گه شان نمی کند , کیر توی کس خواهر و مادر و نسل اول و آخر هر چی افغانی مادر جنده ها مثل علف هرزه هستند مملکت پر شده از اتباع کثافت افغانی
گه به قبر پدر و مادرشان با آن کشور کیر شان , یک مشت تروریست , قاچاقچی , دزد و کلاهبردار , قاتل و آدمکش , هر چی کشور کیری و مستراح است همسایه ایران است

12:44 AM

 
Anonymous Anonymous said...

این مسائل ربطی به نژاد نداره . . .سک چیزیه که هم مرد و هم زن باید از اون لذت ببرن . . . عقب ماندگی اقتصادی و در ادامه ی اون فرهنگی ملت های افغانستان و ایران کار رو به جای رسونده که گایده شدن دختر افغانی یعنی توهین!! آقا سکسه دو نفر از اون اذت بردن . . .

8:10 PM

 

Post a Comment

<< Home